Det er mange praktiske spørsmål å ta stilling til i forbindelse med en gravferd.

Vår oppgave er å bidra til en personlig og verdig gravferd.

Dette ønsker vi å løse sammen med dere gjennom en samtale der vi kan møtes hos oss på Fannrem eller i kjente omgivelser hjemme hos den enkelte, uten tillegg i prisen.

Hvordan ordnes gravferden

Gjennom samtalen med pårørende planlegges hele seremonien med innhold som blant annet sangprogram, blomster, minnegave og kondolanseprotokoll.

Vi kommer gjerne med råd og innspill, og sammen skreddersyr vi innholdet slik at det blir etter avdødes ønske eller slik familien mener avdøde hadde ønsket det.

Tjenestene vi tilbyr

 • Henting og bringing av avdøde fra dødsstedet.
 • Levering av kiste med utstyr.
 • Bestilling av tid og sted for seremoni.
 • Formidle kontakt med forretter.
 • Innmeldinger av dødsfall til offentlige kontorer.
 • Oppsett og innrykk av dødsannonser og takkeannonser.
 • Bestilling av solister.
 • Avtale innhold, og trykke program til seremoni.
 • Bestilling av blomster til seremonien.
 • Stell av avdøde.
 • Båretransport.
 • Assistanse og pynting til seremonien.
 • Tilrettelegging av minnesamvær.
 • Forsendelse av avdøde til utlandet.
 • Hjemtransport av avdøde fra utlandet.
 • Bestille skrifthugging på eksisterende gravmonument.
 • Ordne med en midlertidig gravmarkering.