Vi har et stort utvalg av kister. Kistene er laget av forskjellig materiale, der alle er av god kvalitet. Alle kister med utstyr er produsert i henhold til  §29 i «Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd».
I tillegg kommer svøp, pledd og pute til 1 300,-.