Når et dødsfall inntreffer i familien, sitter en med mange spørsmål.

Det er en del av disse spørsmålene vi som begravelsesbyrå ønsker å svare på, der vi kan hjelpe og være til støtte i en vanskelig periode.

Vi avtaler tid for å møtes, og sammen vil vi legge til rette for:

  • en verdig seremoni etter pårørendes ønsker
  • utarbeide dødsannonse og/eller takkeannonse
  • ordne med blomster til begravelsen
  • sette opp sangprogram til seremonien
  • melde av til offentlige instanser som tingretten/lensmannen og kirkekontoret
  • søke NAV om behovsprøvet gravferdsstønad gjennom folketrygden
  • ordne med eller henvise til steinhuggeri i forbindelse med gravstøtte
  • bestille lokale til minnesamvær
  • andre praktiske gjøremål.

Trenger du hjelp ved dødsfall?

Vi er tilgjengelig hele døgnet på 72 48 50 60.