Ved privat skifte må familien ta kontakt med Lensmann /Tingretten i gjeldende kommune innen 60 dager etter dødsfall for å få utlevert en Skifteattest. Dette er det juridiske dokumentet som brukes overfor banker, forsikringsselskap, fagforening og andre instanser. Privat skifte er gratis hvis arvingene ordner dette selv. Advokattjenester kan også kjøpes ved privat skifte. Ved offentlig skifte formidles dette gjennom Lensmannen/Tingretten.

Vi melder dødsfallet til gjeldende offentlige instans.
Ved Lensmannskontorene og Sør-Trøndelag Tingrett er hovedregel at dødsfallet må registreres før det er noen hensikt å kontakte dem. Man får god veiledning hos Tingretten ved behov, der timeavtale må gjøres per e-post eller telefon. Deretter sender pårørende inn nødvendige papirer til Tingretten eller man tar med nødvendige papirer til Tingretten. Tingretten kan kontaktes fortrinnsvis via e-post sor-trondelag.tingrett@domstol.no eller på telefon 73 54 24 00.