Ved privat skifte må familien ta kontakt med Trøndelag Tingrett i gjeldende kommune innen 60 dager etter dødsfall for å få utlevert en Skifteattest. Dette er det juridiske dokumentet som brukes overfor banker, forsikringsselskap, fagforening og andre instanser. Privat skifte er gratis hvis arvingene ordner dette selv. Advokattjenester kan også kjøpes ved privat skifte. Ved offentlig skifte formidles dette gjennom Trøndelag Tingrett.

Vi melder dødsfallet til gjeldende offentlige instans.
Ved Trøndelag Tingrett er hovedregel at dødsfallet må registreres før det er noen hensikt å kontakte dem. Man får god veiledning hos Tingretten ved behov, og de kan kontaktes på telefon 73 54 24 50 for veiledning hverdager fra kl. 12.00 til kl. 14.00. Deretter sender pårørende inn nødvendige papirer til Tingretten eller man tar med nødvendige papirer til Tingretten. Tingretten kan eventuelt kontaktes via e-post trondelag.tingrett@domstol.no.