Transport

Uansett hvor et dødsfall inntreffer, er det viktig at alt blir gjort med verdighet og respekt for avdøde og de etterlatte. Vi bistår i det praktiske ved å hente avdøde fra dødsstedet og sørge for at avdøde blir transportert til et kjølig rom. Vi sørger selvsagt også for transport til seremonisted og ved bisettelse til krematoriet.

Hjemsendelse

Ved dødsfall som skjer et annet sted enn der avdøde bor eller kommer fra, kan det være naturlig at gravferden vil foregå på hjemstedet. Vi hjelper de etterlatte med å planlegge og gjennomføre hjemsendelsen innad i Norge eller et annet land slik at avdøde blir transportert til sitt hjemsted på en verdig måte.