Ved en gravferd er det mange involverte og deltakende som bidrar med blant annet omtanke og støtte, kort, minnegave og blomster.

I etterkant av seremonien kan en sette inn en takkeannonse. Dette kan være for å takke for deltakelse, god hjelp, omtanke og støtte, minnegave eller annet. Vi er behjelpelig med å utforme takkeannonsen og sette den inn i ønskelig avis.