Her kan du gå inn og planlegge seremonien. Dette er et utgangspunkt for samtale slik at en føler seg litt bedre forberedt på det en må ta stilling til når alt skal legges til rette. PLANLEGG SEREMONI