Tiltakene har opphørt!

Korona-pandemien er ikke over, men nå har tiltakene opphørt.

Orkland kommune følger nasjonale retningslinjer, noe som betyr at tiltakene vedrørende korona-pandemien ble opphørt lørdag 25. september kl. 16.00.

Blir vi berørt og hva betyr dette for gravferder?

Følgende endringer har stor betydning for oss, alle pårørende og de som ønsker å delta ved gravferd:

  • Avstandskrav på én meter er opphørt.

Dette betyr at det ikke er restriksjoner på antall deltakende ved seremoni, og man kan bruke full kapasitet i kirker, kapell og seremonirom.

  • Oversikt over deltakende er ikke lenger nødvendig

Siden korona-pandemien startet har vi utformet oversikt over deltakende med tanke på smittesporing, noe man nå ikke trenger. Mange byråer og familier har brukt mye tid på disse oversiktene, og nå får man enda mer tid til å forberede en personlig og verdig seremoni og bearbeide sorg og ta seg av hverandre.

  • Bruk av munnbind

Det var tidligere anbefalt, og det blir nå opp til hver enkelt deltakende å vurdere omstendighetene for bruk av munnbind.

Hva blir som før?

Vi i Begravelsesbyrået Høivik er veldig opptatt av at alle som deltar i seremoni skal føle seg trygge.
Dette vil vi ta opp i planleggingssamtalen slik at både de nærmeste og deltakendes hensyn blir best mulig ivaretatt.

  • Håndsprit ved inngangen vil vi fortsette med.
  • Håndsprit ved inngangen vil vi fortsette med.
  • Ved symptomer og mistanke om korona er det viktig å vurdere sin deltakelse.
  • Live streaming av seremonien legger vi fremdeles til rette for.
  • Planleggingssamtale tilbys fremdeles via telefon eller videosamtale for de som ønsker det.