Korona/Covid-19

Dagens alvorlige situasjon med korona-pandemien har ført til at Norges helsemyndigheter har gjort tiltak som gjelder alle.

I Orkland kommune tillates det maksimalt 50 deltakende ved seremonier. Man må tilfredsstille kravet om at man kan holde to meters avstand. Samme husstand kan sitte sammen, så avstanden gjelder mellom de ulike husstandene.

Siden mange har blitt berørte og derfor kanskje sitter i karantene, tilbyr vi også samtale via telefon eller Skype.

Hvis noen i nær familie sitter i karantene, vil vi i dialog med pårørende og kommunen kunne søke om en viss utsettelse.

Vi tilbyr også live streaming av seremonien slik at alle som ønsker kan delta uten å være til stede.

Tiltak som gjøres i seremonier er følgende:

  • Håndsprit ved inngangen
  • Ingen minneprotokoll for å unngå at mange bruker samme penn
  • Sitte spredt med to meters mellomrom mellom personer/husstander
  • Registrere deltakende på grunn av eventuell smittesporing (liste oppbevares i 14 dager)
  • Bruk av munnbind er anbefalt, særlig hvis avtand ikke kan opprettholdes.