Når du mister en av dine kjære

De fleste vil i løpet av livet oppleve å miste en som står en nær. Sorg oppleves forskjellig og bearbeides forskjellig. Om dødsfallet skjer plutselig, eller om det er ventet kan være med å påvirke hvordan sorgprosessen forløper. Følelse av sorg er en naturlig reaksjon på det tapet vi kjenner når en kjær person går bort. Det gjør noe med oss, beveger oss, om enn i ulik grad.

Dødsfall på institusjon

I dag skjer de fleste dødsfall på institusjon, enten dette er på et sykehjem eller et sykehus. Det vanlige er da at avdøde blir stelt på denne avdelingen, og det blir skrevet dødsattest.

Dødsfall i hjemmet

Dersom dødsfallet skjer i hjemmet, kan pårørende ta kontakt med begravelsesbyrået. Vanligvis etter at lege eller helsepersonell har vært tilstede først. I orkdalsregionen er det nå tilstrekkelig med 2 stk. kvalifisert helsepersonell, hvor lege i etterkant skriver ut dødsattest. Begravelsesbyrået sørger for å få den avdøde transportert til kjølerom ved helsetun eller sykehus.  Noen steder finnes det bårerom ved kapell eller kirker. Hvis de etterlatte ønsker å ha avdøde hjemme en stund, legger vi til rette for dette.

Trenger du hjelp ved dødsfall?

Vi er tilgjengelig hele døgnet på 72 48 50 60.

Forberedelser til seremoni

  • Melde av dødsfallet til lensmann, minst 3 dager før seremonien (i mange kommuner er det krav om personlig oppmøte i forbindelse med dette)
  • Skal det være begravelse eller bisettelse (kremasjon)?
  • Skal det være en seremoni som er åpen for alle, eller kun for de nærmeste pårørende?
  • Ønske om dag og tidspunkt for seremoni
  • Ønske om innhold i dødsannonse (se produkter -> dødsannonse for forslag)
  • Ønske om innhold i seremoni (musikk, sanger, solosang? Se evt. forslag til salmer under produkter-> salmer)
  • Hvem skal bære kista dersom den skal bæres ut til grava (begravelse) eller til bil (bisettelse)? (vanligvis 6 bærere)
  • Er det ønske om minnesamvær etter seremonien? (I så fall, skal det være et åpent minnesamvær for alle som vil, eller kun for den nærmeste familien?)