Det som skjer i seremonien må planlegges på forhånd. Dette gjelder også noe av det som skjer etterpå.

Hvis man ønsker minnesamvær må dette være klart til seremonidagen. Her er vi behjelpelig med å finne lokaler.

Vil man sette inn en takkeannonse i én eller flere aviser kan vi være med å sette opp og sende inn denne.

I forbindelse med gravstedet sørger vi for at alt går i orden slik som hvor det skal være, type gravsted og eventuelt gravmonument eller ny inskripsjon på eldre gravstøtte.

Vi melder av til det offentlige, til tingretten eller lensmannen/politiet. Disse må kontaktes av de nærmeste innen 60 dager etter dødsfall for å få ordnet opp med skifte. Vi informerer rundt dette ved samtale med pårørende.