Begravelse eller bisettelse?

Når en av dine nærmeste dør, vil det naturlig nok komme en del spørsmål om hvordan den praktiske gjennomføringen av seriemonien skal foregå. For eksempel om seremonien skal være en begravelse eller en bisettelse (kremasjon). Kanskje har avdøde selv ytret ønske om han/hun vil kremeres eller ikke.

Begravelsesbyrået Høivik | Dikesv 1, 7320 Fannrem | Telefon: 72 48 50 60 | Faks: 72 48 24 81 | E-post: post@byraethoivik.no

Copyright © 2012. All Rights Reserved.