Forberedelser til seremoni

 

Nedenfor følger en liste over de viktigste spørsmålene/punktene som dere som pårørende kan gjøre/tenke igjennom til å begynne med:

  • Melde av dødsfallet til lensmann, minst 3 dager før seremonien (i mange kommuner er det krav om personlig oppmøte i forbindelse med dette)
  • Skal det være begravelse eller bisettelse (kremasjon)?
  • Skal det være en seremoni som er åpen for alle, eller kun for de nærmeste pårørende?
  • Ønske om dag og tidspunkt for seremoni
  • Ønske om innhold i dødsannonse (se produkter -> dødsannonse for forslag)
  • Ønske om innhold i seremoni (musikk, sanger, solosang? Se evt. forslag til salmer under produkter-> salmer)
  • Hvem skal bære kista dersom den skal bæres ut til grava (begravelse) eller til bil (bisettelse)? (vanligvis 6 bærere)
  • Er det ønske om minnesamvær etter seremonien? (I så fall, skal det være et åpent minnesamvær for alle som vil, eller kun for den nærmeste familien?)

 

Begravelsesbyrået Høivik | Dikesv 1, 7320 Fannrem | Telefon: 72 48 50 60 | Faks: 72 48 24 81 | E-post: post@byraethoivik.no

Copyright © 2012. All Rights Reserved.