Her følger en oversikt over priser i forbindelse med en gravferd.

Ifølge Markedføringslovens forskrift §10 som trådte i kraft 1. januar 2013 plikter man å opplyse om
minimums- og maksimumspriser ved salg av varer, tjenester eller andre ytelser.

Prisene nedenfor er for en komplett seremoni, men innenfor dette er det mange måter å legge til rette for en personlig gravferd.

Vare/tjeneste
Minimumspris
Maksimumspris
Kiste med svøp og utstyr
4 550,-
37 000,-
Bringing av tom kiste til dødssted
600,-
1 100,-
Nedleggelse
600,-
1 350,-
Innbringelse fra dødssted
1 500,-
3 200,-
Båretransport til seremonisted
2 350,-
2 150,-
Båretransport til krematorium
850,-
2 334,-
Assistanse ved seremoni
2 200,-
4 100,-
Dekorasjonsmaterialer
250,-
760,-
Dødsannonse i Adresseavisen, 71 mm
1 591,-
4 523,-
Sanghefter, 50 stk.
250,-
1 800,-
Blomster på kisten
250,-
4 500,-
Byråets honorar avgiftspliktige
650,-
1 800,-
Byråets honorar, avgiftsfrie
1 200,-
4 500,-
Tillegg ved samtale med pårørende
0
0
Fakturagebyr (post)
50
50
Totalt
16 891,-
69 167,-

Prisene over gjelder selve seremonien i Orkland, Skaun, Hemne og andre kommuner i Sør-Trøndelag, og vil variere ut fra hva man ønsker.

I tillegg vil det eventuelt komme utgifter til solister, minnesamvær, gravstein, inskripsjon og andre tjenester.

Kirkekontoret

Kirkekontoret i Orkland og Skaun administrerer tidspunkt for gravferder og kirkegårdene i de respektive kommunene.
Deres kirkegårdstakster og tjenester er utenom våre tjenester.

Livssynsåpen

Ønsker man en livssynsnøytral eller -åpen seremoni, er det ulike takster om en ønsker en humanistisk seremoni eller personlig seremoni ut fra sted for seremoni og seremonileder.

NAV

Vi er behjelpelige med å innhente all dokumentasjon og søke om behovsprøvet gjennom NAV så fremt kriteriene er dekket for å kunne søke.
NAV dekker også båretransport utover egenandelen fra dødssted til nærmeste naturlige gravplass hvis strekningen er lenger enn 20 km.

Kister

Prisene på våre kister finner du her.

Urner

Våre priser på urner finner du her.