Takkeannonse

Etter gravferden kan vi være behjelpelige med utforming og innrykk av takkeannonse  i avisen(e). Noen forslag til tekst vedr. takkeannonse kan du se nedenfor:

 1. Takk for vennlig deltakelse ved ………………….. begravelse. Familien.
 2. Hjertelig takk for omtanke, blomsterhilsener og minnegave vedrørende ……………………… bortgang. ………………….. m/familie.
 3. Tusen takk for all vennlig deltakelse i forbindelse med ……………………. bortgang og begravelse. ………………….. m/familie.
 4. Takk for tanker, ord og minnegave ved ……………………… bortgang. Familien.
 5. Takk for vennlige ord og deltakelse ved …………………….. begravelse. …………………….. m/fam.
 6. Takk for all oppmerksomhet i forbindelse med vår far ………………………….. bortgang og bisettelse. ……………………… m/familie.
 7. Hjertelig takk for all varm deltakelse, blomster, besøk, telefoner og en flott minnegave til (formål) ved vår kjære ……………………. bortgang. Vi er alle svært takknemlig. …………………./fam.
 8. Takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære ……………………sin bortgang. ……………… m/fam.
 9. Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og oppmerksomhet ved ……………………….. bortgang. ……………….. m/familie.
 10. Hjertelig takk for alle blomster, hilsninger, gaver til (formål) og deltakelse ved vår kjære ……………………. bortgang. En spesiell takk til (f.eks. navn på sykehjem) for god pleie og omsorg. ………………………….. m/familie
 11. Hjertelig takk for all omsorg, vennlig deltakelse, nydelige blomster og minnegaver til (formål) ved min kjære kone og vår kjære mor ……………………….. bortgang. ……….. m/familie.
 12. Hjertelig takk for all vennlig oppmerksomhet og vennlig deltagelse ved vår snille og gode ……………………………………… dødsfall, gravferd og minnesamvær. Vi takker samtidig for alle pengene som kom inn til…………….. i denne sammenheng. Varm takk fra: ………………………….. m/familie
 13. Tusen takk for all deltagelse og oppmerksomhet ved min mann og vår far ………………………………. bortgang og begravelse. …………………………….. m/familier.

Eksempel på oppsett med symbol i takkeannonse:

Hjertelig takk
              for all vennlig deltagelse ved …………………..
              bortgang og begravelse.
 
                  ………………… m/familie
 
 
 
 

Begravelsesbyrået Høivik | Dikesv 1, 7320 Fannrem | Telefon: 72 48 50 60 | Faks: 72 48 24 81 | E-post: post@byraethoivik.no

Copyright © 2012. All Rights Reserved.