Priser

Etter ny forskrift om prisopplysninger som gjelder fra 1.1.2013 er det på denne siden satt opp priser etter Markedsføringslovens §10 – Prismerking. Disse prisene vil gjøre det lettere å få en fullstendig oversikt over kostnader forbundet ved gravferd for de pårørende. Prisene viser minimuspriser og maksimuspriser ut fra innholdet som myndighetene krever i §16, prisoversikt for gravferd.

PRISEKSEMPLER

Prisene gjelder fra 01.01.2017

Varer og tjenester Minimum Maksimum
Kiste m/utstyr 5000,- 35 200,-
Sanghefter, 50 stk 100,- 1700,-
Lys og utstyr 585,- 1000,-
Dødsannonse i Adresseavisen 1700,- 6000,-
Blomster på kista 40,- 6000,-
Utkjøring av kiste fra lager 760,- 2200,-
Nedleggelse 640,- 1800,-
Overføring av kiste fra dødssted 1500,- 3500,-
Bårebil/kjøring 990,- 3000,-
Assistanse i seremonirom 2000,- 6000,-
Byråets honorar (avgiftspliktig) 1375,- 3000,-
Byråets honorar (avgiftsfritt) 1500,- 5500,-
Sum 16 190,- 74 900,-

 

Begravelsesbyrået Høivik | Dikesv 1, 7320 Fannrem | Telefon: 72 48 50 60 | Faks: 72 48 24 81 | E-post: post@byraethoivik.no

Copyright © 2012. All Rights Reserved.