Om oss

Begravelsesbyrået Høivik ble startet i desember 1996. Dette er en familiebedrift som har beliggenhet på Fannremsmoen i Orkdal kommune. Denne driftsformen håper vi skal kunne gi god fleksibilitet og nærhet i møte med mennsker i denne sammenheng. Våre ansatte har ulik bakgrunn, så som lang erfaring i sorgarbeid, sosionomutdanning, samt helsearbeid. Vi håper at denne erfaringen skal hjelpe mennesker som har opplevd endringer i livssituasjonen.

I tillegg til Begravelsesbyrået Høivik, overtok vi Meldal Begravelsesbyrå i januar 2011.

 
Medmenneskelighet

Sorgens uttrykk varierer i styrke og den oppleves forskjellig fra person til person. Sorgreaksjonene kan også arte seg forskjellig hos ulike aldersgrupper. Barns sorg kan være ulik de som er litt eldre.  Å  snakke med medmennesker slik at de kan ta del i sorgen er viktig for at livet skal gå videre også etter begravelsen eller bisettelsen.  God menneskelig omsorg kan være til god hjelp i tiden etter at et dødsfall  har inntruffet. Vår oppgave i den perioden vi har kontakt med pårørende, er blant annet å gi rom for at ulike følelsesmessige uttrykk kan gis utløp innenfor trygge rammer. Samtidig ønsker vi at pårørende skal bli møtt med profesjonalitet og diskresjon.

 

Begravelsesbyrået Høivik | Dikesv 1, 7320 Fannrem | Telefon: 72 48 50 60 | Faks: 72 48 24 81 | E-post: post@byraethoivik.no

Copyright © 2012. All Rights Reserved.