Kirkelig gravferd

De fleste velger den norske kirkes ordning i forhold til gravferd. Det er mulig å velge andre måter å tilrettelegge en gravferd på. Human-Etisk (borgerlig) seremoni, eller ordninger etter en annen trosretning er også noe vi kan hjelpe til med å ordne. Under følger en oversikt over hva en kirkelig gravferd/seremoni vanligvis inneholder.

 • Klokkeringing 
 • Preludium (inngangsmusikk)
 • Evt. 1. solosang (eller f.eks. et soloinstrument)
 • 1. salmesang
 • Inngangsord og bønn
 • Minneord
 • Skriftlesing
 • Evt. 2. solosang (eller f.eks. et soloinstrument)
 • 2. salmesang
 • Andakt
 • Bønn
 • 3. salmesang
 • Postludium (utgangsmusikk): Kista bæres ut.

Ute ved graven (dersom vanlig begravelse)

 • Salmevers
 • Bønn
 • Kista senkes
 • Jordpåkastelse
 • Skriftlesning og velsignelse
 • Salmevers

 

Begravelsesbyrået Høivik | Dikesv 1, 7320 Fannrem | Telefon: 72 48 50 60 | Faks: 72 48 24 81 | E-post: post@byraethoivik.no

Copyright © 2012. All Rights Reserved.